Servizos

 • Xestións administrativas:

  • Tráfico: matriculacións, transferencias, baixas, permisos, etc.
  • Transportes: tarxetas, visados, licencias, reclamacións, etc.
  • Rexisto Sanitario e de Piensos
 • Formación:

  • CAP e ADR
  • Xestor de transportes
  • Conselleiro de Seguridade
  • Tacógrafo dixital
  • Normativa do transporte
 • Multitude de servizos:

  • Asesoramento de todo tipo.
  • Descontos gasóleo (CEPSA, SOLRED, Q8)
  • Dispositivos VIA T.
  • Convenios entidades financieiras e demáis.
  • Cita ITV 24h.

Sempre a túa disposición